Zameranie

08.03.2010 10:48

Zameranie

Základy športovej prípravy detí pre ľadový hokej

Cieľom je príprava detí vo veku od 4 do 10 rokov na vstup a úspešné napredovanie v žiackych klubových družstvách. V tréningovom procese sa zameriavame hlavne na techniku korčulovania, vedenie puku, prihrávku, streľbu a základné herné činnosti primerané veku a schopnostiam malých hokejistov. Hlavnou zásadou pri vedení tréningu je názornosť a individuálny prístup, ktorý je zabezpečený dostatočným počtom trénerov na ľade a rozdelením detí do skupín podľa veku, fyzickej zdatnosti a pohybovej vyspelosti.

Odbornosť a skúsenosti

Zárukou vysokej praktickej a odbornej úrovňe je vedenie triedy odbornými trénermi. Správnosť a efektívnosť tréningovej metodiky, ktorá je zameraná na opakovanie a zdokonaľovanie pohybovo - koordinačných schopností malých hokejistov.

Výsledky našej práce