SEZÓNA 2014/2015

TRÉNER 1.-3. ŠHT: PETER MIŽÁK,  MAREK MACH, RICHARD FICKO

TRÉNER 4.-5. ŠHT: PETER MIŽÁK,  MAREK MACH, RICHARD FICKO

TRÉNER 6.-7. ŠHT: ZÁVACKÝ

TRÉNER 8. ŠHT: ZÁVACKÝ

TRÉNER BRANKÁROV: 

 

HOKEJOVÁ TRIEDA:

Vedenie klubu prichádza s myšlienkou otvorenia športovej triedy so zameraním na hokej podľa vzoru ostatných hokejových klubov a ich športových tried.

Účelom športovej triedy je:

- skvalitnenie tréningového procesu,

- rýchlejšie napredovanie jednotlivca,

- vytvorenie kompaktného kolektívu,

- dohľad nad štúdijnými výsledkami,

- odbremenenie rodičov od účasti na tréningoch  detí,

Zvýšenie hodín telesnej výchovy nie je na úkor učebných osnov povinných predmetov. Výhodou je práve tréningový proces, ktorý absolvovujú v doobedňajších hodinách a tak dieťa má poobede už voľno a viac času na ostatné aktivity /domáce úlohy, záujmové kúžky a pod./. Rodič je odbremenený od povinností dopraviť dieťa na tréning, túto povinnosť na seba preberá škola spolu so športovým klubom.