Hokejová mlaď na Slovensku do najlepších rúk

10.05.2010 20:18

 

Hekejová predprípravka

 Hekejová predprípravka

 

BRATISLAVA/SKALICA (SZĽH) - Významný krok pre budúcnosť slovenského hokeja. Nesporne ním možno označiť akt, ktorého dejiskom bola Skalica presne v deň generálky našej seniorskej reprezentácie na svetový šampionát. Mal svoju jedinečnú symboliku v tom, že tentoraz naozaj pôjde o budúcu výchovu našich hokejových benjamínkov v toľko proklamovanom, ale veľmi často nenaplnenom duchu - aj pre najmenších hokejistov vysokokvalifikovaných odborníkov! Zárukou je 33 trénerov s licencioami B i A z oddielov celého Slovenska, ktorí budú pripravovať hokejovú mlaď v predprípravkách a prípravkách. A pointa: financovať ich bude Slovenský zväz ľadového hokeja.

„Sme radi, že sa po dvojročnom úsilí projekt Marketingu SZĽH, s.r.o. podarilo v spolupráci s Metodickým oddelením zväzu presadiť tento projekt a zahrnúť ho do oblasti športových aktivít Centier voľného času s ich centrom v Skalici. Je to ďalší dôležitý systémový prvok v práci s hokejovou mlaďou, ktorý by mal byť účinnou pákou nielen na prenos najnovších poznatkov, ale aj ich dôslednú realizáciu vrátane nevyhnutnej kontroly," reagoval Mgr. Miroslav Valíček, manažér pre marketingu a reklamu zväzového marketingu, ktorý spolu s kolegom Jánom Urbanom, vyvinuli maximálne úsilie na uvedenie projektu do života. Spokojnosť s uvedením tohto projektu do života neskrýval ani šéf metodik Pavol Siroťák, ktorý pridal aj svoj odborný pohľad: „Prirodzene vítam skutočnosť, že s malými adeptmi hokejabudú pracovať fundovaní tréneri. Pozrime sa vec z praktickej stránky. Jednou z najdôležitejších aktivít výchovy hráčov už pri samotných začiatkoch je výučba kvality techniky korčuľovania. Ide o rozhodujúci faktor, kedy a ako sa dostane hráč k miestu hernej činnosti, ktorú má technicky i takticky správne vyriešiť, Tu však má množstvo slovenských hokejistov rezervy a tu vidíme nevyhnutnú potrebu čo najvčasnejšieho riešenia. Očakávame od spolupráce s týmito trénermi, že metodické pokyny, smernicea úlohy budú v plnom rozsahu aplikovať vo svojej každodennej prácis mladými talentami. Hlavné tri súčasné úlohy trénerov mandatárov sú: 1. vyhľadať a doplniť svoje kolektívy, aby pracovali minimálne s počtom 17 hráčov a dvaja brankári, 2. v tréningovom procese venovať 70 - 80 percent správnej technike korčuľovania, čo by sa malo postupne prejaviť aj v rýchlosti, 3. v rámci všeobecnej i špeciálnej prípravy realizovať všetky cvičenia súťaživou a hravou formou, aby sme deťom opäť vrátili radosť z pohybu na ľade. Naštartovali sme súčasne aj kontrolný proces: 1. zvýšením počtu testov všeobecnej a špeciálnej pripravenosti, vrátane rozvíjania zručností, 2. osobné kontroly tréningového procesu regionálnymi trénermi, 3. plnenie nastavenia obsahu i objemu tréningového procesu. Nie je toho málo, ale jednoducho chceme, aby vynaložené prostriedky priniesli optimálny efekt pre rozvoj hokeja na Slovensku."

 

 

Ilustračné foto, SZĽH

 

Ilustračné foto, SZĽH
Na slávnostnom akte, ktorý zodpovedal významu tohto projektu vskalickom Golfe rezorte na podpise zmlúv s 33 mandatármi, ktorí absolvovali aj celodenný seminár, boli prítomní: primátor slobodného kráľovského mesta Skalica Ing. Stanislav Chovanec (v minulosti viceprezident HK 36 Skalica), vedúci metodik SZĽH Pavol Siroťák, zástupcovia Marketingu SZĽH, s.r.o. Mgr. Miroslav Valíček a Ján Urban,vedúca odboru školstva v Skalici Terézia Lang a zástupkyňa Centra voľného času(CVČ) Františka Marenčíková.
 
 

Autor:

František Morvay 

 

 
Nový projekt MHK Humenné.

 Vedenie klubu prichádza s novým projektom, na rozvoj hokeja pre mládež v Humennom.

Hokejovému klubu MHK boli ponúknuté podmienky na skvalitnenie tréningov, materíalovým vybavením,tréningovými pomôckami ale aj trénermi.

Klub sa zaviazal za plnenie podmienok, ktoré sa začínajú už v letnej príprave.

Prvoradá je účať chlapcov na téningoch už v letnej príprave, takže vedenie klubu prosí rodičov, aby venovali aj letnej príprave dôležitú pozornosť. Letná príprava má trvať máj- jún, počas prípravy chlapci sa majú zdokonaľovať v koordinácii pohybov /dôležité cvičenia pre zimnú prípravu/. Získavanie ohybnosti a obratnosti /chlapci ktorí chodia už na tréningi, určite potvrdia, že nie je to také jednoduché, ako to vyzerá.

Tento týždeň je potrebné absolvovať prípravné pohybové testy. Výsledky testov budú zaslané na SZĽH.

    Ak chceme, aby naši chlapci získali lepšie podmienky na trénigi, je potrebné, aby sa začalo s nimi pracovať už teraz v letnej príprave a zvýšila sa účasť na tréningoch. Páca klubu, trénerov bude pod drobnohladom preto nepokazme sľubný začiatok ich práce veď stači ak chlapci prídu na tréning tak ako v zime.