Tajomstvo úspešného strelca

04.04.2010 12:17

www.reasonysports.com/ReasonY_hockey_training/ReasonY_player/strelba_sk.html 

 

Michal Ondrášek

    

    Aj priemerný hráč sa môže stať najproduktívnejším hráčom mužstva. Stačí pochopiť niektoré základné pravidlá streľby a implementovať ich do zápasu.

Hlavný rozdiel medzi priemerným strelcom a vynikajúcim je v príprave streľby. Priemerný strelec sa pripravuje pred výstrelom a tým dáva brankárovy šancu pripraviť sa na zákrok. Niektorí hráči robia tú chybu, že smerujú na bránku priamočiaro a neprinútia brankára k žiadnemu pohybu. Špičkový strelec dokáže vystreliť v ktoromkoľvek okamžiku, s ktorejkoľvek nohy a uhla. Veľa dobrých hokejstov strieľa bez prípravy počas korčuľovania a miešania puku a ešte k tomu dokážu brankára prinútiť presúvať sa laterálne. Táto kombinácia zvýšuje úspešnosť streľby.

Od 13 rokov by sa hráči mali učiť strieľať švihom z ktorejkoľvek nohy a snažiť sa vystreliť počas korčuľovania. Akonáhle hráč dosiahne dostatočnú silu v určitých svalových partiách mal by začať trenovať streľbu švihom s pomocou brušných svalov a nie s pomocu presunu váhy tela. Pri takomto strieľaní dochádza k zaťaženiu brušných svalových skupín a preto letná príprava nesmie byť zanedbaná. Technika streľby je tiež veľmi dôležitá.

Ďalším krokom by mala byť streľba na jednej nohe. Dobrý hrač musí dokázať vystreliť z ktorejkoľvek nohy, bez ohľadu či je ľavák alebo pravák. Po tomto kroku nasleduje streľba bez prípravy. Hráč musí dokázať vystreliť počas miešania alebo korčuľovania. Vo finálnej fáze sa pracuje na detailoch, ktoré znamenajú rozdiel medzi priemerným a najproduktívnejším hráčom. Tato fáza zahŕňa aj analýzu brankára, ktorá je kľúčovým prvkom pre produktívneho hráča.

Veľa trénerov a hráčov si neuvedomuje dôležitosť dorážky. Asi okolo 80% gólov v NHL padá z dorážky. Pozícia a pripravenosť strelca pri odrazenom puku je veľmi dôležitá. Pozícia hráča pri dorážke záleží od veľa faktorov, ako napríklad: technika brankára, typ betónov, pozícia prvého strelca. Veľa ludí si to neuvedomuje, ale keď sa niektorí hráči z NHL ocitnú v zlom streleckom uhle, nesnažia sa dať gól, ale nahodia puk na brankárové betóny tak, aby vytvorili lepšiu streleckú pozíciu pre spoluhráčov.

Mnohí sa domnievajú, že takáto príprava stojí veľa peňazí, ale opak je pravdou. Základné technické prvky sa dajú naučiť na suchu pri jednorázových investíciach (300–500 SK), ak nepočítame náklady na odborného trénera. Väčšinu prípravy predstavuje teória, ktorá je veľmi dôležitá, ale zároveň finančne nenáročná. Výhodou európskych mladežníckych mužstiev je týmova letná príprava, do ktorej sa dá zakomponovať množstvo streleckých cvičení.